15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://pubvision-network.com 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG 2015

0 Comments


PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ OMEGA, Với phiên bản phần mềm quản lý nhân sự 2013 giải quyết tốt bài toán quản lý nhân sự cho doanh nghiệp.

Thiết lập hệ thống

Thiết lập mã tăng tự động: Nhân viên, hợp đồng

Định nghĩa các chỉ tiêu quản lý nhân viên.

Nhập số liệu quá khứ (tình hình ký hợp đồng, tình hình tham gia BHXH).

Cập nhật danh mục

Danh mục thông tin tổ chức: Phòng ban, tổ nhóm, chức vụ, chức danh

Danh mục thông tin xã hội: Dân tộc, tôn giáo, bệnh viện,…

Danh mục thông tin học vấn: Trường học, ngành học, ngoại ngữ, cấp độ ngoại ngữ,…

Danh mục khác: Loại hợp đồng, loại chấm công chế độ, hồ sơ tuyển dụng,…

Nghiệp vụ quản lý nhân sự

Quản lý quá trình công tác

Quản lý quá trình học tập

Quản lý hợp đồng lao động

Quản lý khen thưởng, kỷ luật

Nghiệp vụ quản lý bảo hiểm

Lập hồ sơ bảo hiểm xã hội

Tính toán các khoản BHXH, BHYT, BHTN phải nộp

Chấm công chế độ

Tính toán các khoản chế độ được hưởng (Thai sản, ốm đau, nghỉ dưỡng,..)

Nghiệp vụ khác

Đánh giá nhân viên hàng kỳ

Quản lý quyết định (thôi việc, điều chuyển,…)

Quản lý cảnh báo (cảnh báo đến hạn hợp đồng, cảnh báo nộp thiếu hồ sơ tuyển dụng)

Báo cáo

Báo cáo thống kê nhân sự

Báo cáo quản lý nhân sự

Báo cáo quản lý bảo hiểm

Báo cáo phân tích khác

Hotline: 0918 499 343 — Mr.Trung
Website: phanmemerp.net

Nguồn: https://pubvision-network.com/

Xem thêm bài viết khác: https://pubvision-network.com/phan-mem/

Previous
Next

0 Comments

Leave a Reply